Østjyllands Politi har siden 2007 haft en lokalpolitistation i Gellerup beliggende på 1. sal i City Vest, men stationen er nu flyttet ind i nye lokaler i huset Blixens for at komme endnu tættere på borgerne og være mere synlige og tilgængelige. Lokalpolitiet i Aarhus Vest dækker boligområderne Gellerup/Toveshøj og Bispehaven og beskæftiger sig med stort set alle former for politiopgaver i lokalområdet, både almindelig patruljering, forebyggelse og efterforskning samt målrettede færdselsindsatser i samarbejde med politikredsens færdselsafdeling. Lokalpolitiet i Aarhus Vest spiller en aktiv rolle i lokalmiljøet, og en stor del af arbejdet består i at skabe og vedligeholde kontakter med områdets skoler, boligselskaber og de mange foreninger.

I Blixens sidder lokalpolitiet nu sammen med en del af politikredsens forebyggelsessektion, der hidtil har været samlet på hovedpolitistationen i Aarhus. Medarbejderne i forebyggelsessektionen arbejder blandt andet med forebyggelse af ungdomskriminalitet i tæt samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere. Derudover vil medarbejderne i Aarhus Vest have særlig fokus på ”Community policing”, der er en særlig måde at arbejde på, hvor man i højere grad inddrager lokalsamfundet i det lokale politiarbejde.

At det netop er de to afdelinger, der er flyttet ind sammen i Blixens, er ikke nogen tilfældighed. Der er mange ligheder i måderne at arbejde på, som gør at de to afdelinger kan drage nytte af hinandens gode erfaringer, hvilket vil være med til at styrke indsatsen i de socialt udsatte boligområder.

Kontakt:
Du kan ringe til lokalpolitiet i Aarhus Vest på telefon 8625 1448

Vi har åbent mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 12.00

Husk at du døgnet rundt kan ringe til politiet på telefon 114 eller på 112, hvis det er akut