Familiecentrets målgruppe er børn, unge og familier med behov for rådgivning. Alle kan henvende sig til en af afdelingerne i Familiecentret.

Familiecentret varetager opgaver i form af:

  • Støtte og vejledning til børn, unge og familier
  • Undersøgelser efter Servicelovens paragraf 50 
  • Iværksættelse af dag- og døgnforanstaltninger samt opfølgning heraf
  • Tilsynsopgaver og myndighedsopgaver


Her kan du læse mere om de konkrete tilbud under Familiecentret

Underretning 

Har du mistanke om eller kendskab til et barn, som udsættes for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde har brug for hjælp, skal du underrette kommunen.
Du kan underrette anonymt. U
nderretningen skal sikre, at barnet og familien hurtigt får tilbudt hjælp.

Her kan du læse mere om, hvordan du underretter kommunen