AffaldVarme Aarhus er en organisation under Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Den har en samlet årlig omsætning på omkring 3 mia. kr. og beskæftiger omkring 400 medarbejdere.

AFFALD

AffaldVarme Aarhus har ansvar for, at den samlede affaldsmængde i Aarhus Kommune håndteres og bearbejdes miljømæssigt forsvarligt. Det sker ud fra Aarhus Kommunes Affaldsplan 2015-2018, som hviler på regeringens affaldsstrategi og kommunens værdigrundlag: troværdighed, respekt og engagement.

Målet er en troværdig affaldspolitik. Den bygger på respekt for miljøet og for borgernes penge og drager nytte af borgernes store engagement på affaldsområdet.

AffaldVarme Aarhus driver en række behandlingsanlæg. Affaldsenergianlægget, som er et affaldsfyret kraftvarmeværk, er det største.

VARME

AffaldVarme Aarhus leverer fjernvarme til mere end 90 % af Aarhus Kommunes indbyggere med fjernvarme. Kunderne spænder fra store boligselskaber til enfamiliehuse. Derudover leveres fjernvarme til flere nabokommuner. AffaldVarme Aarhus arbejder med at omdanne fjernvarmen til grøn varme.

Et fjernvarmenet på ca. 2.000 km forsyner hver dag nærved 300.000 borgere med fjernvarme. Hovedparten af varmen købes af transmissionsselskabet Varmeplan Aarhus, der igen køber varmen hos varmeproducenter. Et stort arbejdsområde er opmåling og ledningsregistreringer - i et vist omfang også for eksterne ledningsejere.

Her kan du læse mere om AffaldVarme Aarhus