Teknik og Miljø:
89 40 44 00

Kredsløb:
77 88 10 10

Familiecentret:
89 40 20 00

Cafe Europa:
53 73 36 40

Lokalpolitiet i Aarhus Vest:
86 25 14 48

Den Gode By:
25 38 20 90