Udviklingen har til formål at skabe et mere inviterende område med større forskellighed i funktioner og befolkning, en bedre infrastruktur samt en større sammenhæng med resten af Aarhus.

Ved at blande de mange funktioner og derigennem åbne huset op er det muligt at invitere offentligheden indenfor, så huset bidrager positivt til området og resten af Aarhus.

Blixens huser 950 ansatte fra Aarhus Kommune samt 50 ansatte fra Lokalpolitiet Vest. Det rummer 23.000m² kontorbygning inkl. ca. 1.500m² udadvendte funktioner, samt 12.500m2 parkeringshus. Projektet er udført i perioden 2016-2018 og er et af de første projekter, der stod færdigt i den nye helhedsplan. 

De første ansatte flyttede ind 22. januar 2019.

I alt kostede huset 607 millioner kroner, der alle er fundet ved at sælge ejendommme, opsige kontorlejemål samt kapitalisere driftsbesparelser ved at samle flere medarbejdere under samme tag. Blandt andet fik kommunen mulighed for at opsige et større lejemål i Frichsparken og sælge en administrationsbygning på Silkeborgvej.

Huset er opført for 12.500kr/m2 kontorareal, herudover indeholder den samlede projektøkonomi ligeledes udgifter til bl.a. p-hus, udearealer, kafferisteri, cafe, restaurant, iværksættermiljø samt det overdækkede byrum, der alt sammen er med til at sikre at huset lever op til intentionerne for området.

Projektgruppen er en større gruppe af entusiastiske aktører, idet projektet er organiseret som et OPS-projekt. Det vindende team havde ikke kun til opgave at tegne og projektere den færdige bygning, men også ansvaret for udførelsen og den efterfølgende drift i de første 15 år.

Et OPS-projekt gør det muligt at arbejde med en mere integreret proces, hvor æstetik, teknik, konstruktion, udførelse, drift og totaløkonomi er med til at sikre et mere helhedsorienteret resultat, hvor beslutningerne er blevet belyst af alle aktører. 

Projektgruppen består af
Bygherre: Aarhus Kommune
OPS-leverandør: A. Enggaard A/S
Totalentreprenør: A. Enggaard A/S
Drifts ansvarlige: A.Enggaard A/S / Caverion
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Niras
Landskab: Arkitema Urban Design
Udadvendte funktioner: Hauxner, GivRum