Som en af de første hjørnesten i udviklingen af den nye masterplan for Gellerup, skulle Blixens ikke bare være endnu en kontorbygning, men et socialt, miljømæssigt og økonomisk pejlemærke for kommende byggerier i området.

Genbrug er et gennemgående tema i bygningens design, både i form af vandopsamling til toiletskyl og havevanding, samt genbrug af materialer i teglfacader, trægulve og vægbeklædning, inventar osv. Herudover er bygningen energioptimeret til at bruge så lidt energi som muligt ved brug af passive tiltag samt solceller og solfangere.

Både totaløkonomi og totalværdi har været essentielle fokuspunkter, hvor beslutninger er truffet på baggrund af et velbelyst viden grundlag. Herudover er der tænkt i fleksible løsninger og smukke materialer, der patinerer smukt over tid, hvilket sikrer en længere levetid og et mindre behov for vedligehold.

Attraktive arbejdspladser er et must! Både hvad angår akustik, dagslys, temperaturer, brugeradfærd osv., hvorfor alle arbejdsstationer er sikret et godt indeklima.

Den imødekommende arkitektur opfordrer de besøgende til både at benytte huset og det omkringliggende landskab i løbet af dagen og ugen. Iværksætterkonceptet Made in Gellerup er ligeledes et resultat af det store fokus på den sociale bæredygtighed, hvor det har været et ønske at skabe en bygning, der bidrager til den pågående forvandling af området. Forvandlingen understøttes samtidig ved at sikre inklusion i form af alternative jobmuligheder.